RM-250

 

 • 基本参数

  式样 适合门高3.5-5米
  系列 电加热系列
 • 技术参数(PTC加热)

  参数 RM-2509L-D RM-2510L-D RM-2512L-D RM-2514L-D RM-2515L-D RM-2516L-D RM-2518L-D RM-2520L-D
  额定风量(m³/h) 3700 4100 5000 6000 6500 7000 8000 8800
  额定风速(m/s) 15 15 15 15 15 15 15 15
  额定电压-风机(v) 380 380 380 380 380 380 380 380
  额定电压-电加热(v) 三相四线 三相四线 三相四线 三相四线 三相四线 三相四线 三相四线 三相四线
  额定频率(Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50
  额定功率-风机(W) 550 320 x 2 370 x 2 450 x 2 550 x 2 550 x 2 370 x 3 450 x 3
  额定功率-电加热(KW) 16 18 24 28 32 40 42 48
  噪声(dB)(A) ≤72 ≤72 ≤72 ≤72 ≤72 ≤72 ≤72 ≤72

    [注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]