FM-150Ⅱ

 

 

 • 基本参数

  式样 外形圆弧,适合3.5米以下门高
  型号 手动型
  系列 自然风系列
 • 技术参数

  参数 FM-1506II FM-1509II FM-1512II FM-1515II
  机身长度(mm) 600 900 1200 1500
  叶轮直径(mm) Ф150 Ф150 Ф150 Ф150
  额定电压(v) 220 220 220 220
  额定频率(Hz) 50 50 50 50
  功率(W) 80 120 180 250
  出口风速(m/s) 10.2-13 10.5-13 10.5-13 10.5-13
  风量(m³/h) 1600-1980 2560-3100 3360-4200 4260-5300
  噪声(dB)(A) 58-60 60-62 62-64 64-66
  重量(kg) 15 19 24 30
  外形尺寸(mm) 600 x 240 x 270 900 x 240 x 270 1200 x 240 x 270 1500 x 240 x 270

    [注:所有产品外观和数据以实物为准,本公司可根据用户需求,另行设计,生产。]